Archive for the x. Ryszard Antonik Category

FiM – Zamo(rdo)szczyzna

Posted in x. Ryszard Antonik with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

– Nigdy nie krzyczę na dzieci i ich nie obrażam. Nie lubią mnie? Może dlatego, że nie potrafię grać na gitarze i śpiewać jak mój  poprzednik… Czytaj dalej