Archive for the x. Ryszard Czarnecki Category

FiM – Łupawa łelkam tu

Posted in x. Ryszard Czarnecki with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Ksiądz Ryszard Czarnecki nastał w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łupawie na początku lat 80. Proboszcz znany jest w parafii ze swojego chorobliwego zainteresowania życiem seksualnym wiernych. Czytaj dalej