Archive for the x. Ryszard Kizielewicz Category

Ksiądz z parafii nie miał czasu na pogrzeb

Posted in x. Ryszard Kizielewicz with tags , on 2013.02.19 by x. Victor

Lucjan Popczyk ze Świdwina ma żal do księży z parafii pw. MBNP, że żaden z nich nie miał czasu, by uczestniczyć w pogrzebie jego wnuka Adriana, który zmarł nagle 5 grudnia w wieku 22 lat. Czytaj dalej