Archive for the x. Ryszard Szczygieł Category

FiM – Ułaskawiony

Posted in x. Marek Sobański, x. Ryszard Szczygieł with tags , on 2014.01.03 by x. Victor

Jeśli ksiądz ma sumienie, nie powinno mu ono pozwolić żyć w spokoju – mówi Danuta Lachowicz z Janiewic koło Sławna, matka 23-letniej Beaty, która zginęła w wypadku spowodowanym przez kapłana. Czytaj dalej