Archive for the x. Stanisław Choćko Category

FiM – Akademia prawna ks. Choćki

Posted in x. Stanisław Choćko with tags , on 2013.04.05 by x. Victor

Zapytałem kilku znajomych prawników, również z profesorskimi tytułami, jakie znają typy umów. Wymieniali: cywilna, społeczna, małżeńska, międzynarodowa, przedwstępna, powiernicza, bilateralna, o pracę, o dzieło, agencyjna, adhezyjna i kilkadziesiąt innych. Okazało się, że są niedouczeni. Pominęli umowę duszpasterską. Czytaj dalej