Archive for the x. Stanisław M. (d. Radomska) Category

FiM – W(y)padki przy pracy

Posted in x. Krzysztof Bytomski, x. Krzysztof Bytomski, x. Stanisław M. (d. Radomska) with tags , on 2014.04.26 by x. Victor

Księża biją i strzelają. Na szczęście sami siebie i do siebie. Taka zabawa – we własnym gronie… Czytaj dalej