Archive for the x. Stanisław Madeja Category

FiM – Duszpasterz

Posted in x. Stanisław Madeja with tags , , on 2013.04.21 by x. Victor

Takie pożegnania zdarzają się coraz częściej. Ludzie czekali całą dobę przed plebanią parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białej k. Kłobucka, żeby wywieźć na taczce proboszcza Stanisława Madeja. Czytaj dalej

Niewierni wierni

Posted in Alfons Nossol, Henryk Gulbinowicz, Henryk Muszyński, Jan Bernard Szlaga, Jan Tyrawa, Juliusz Paetz, x. Andrzej Luter, x. Antoni Janas, x. Przemysław Kamieniarz (?), x. Stanisław Krawczyk, x. Stanisław Madeja, x. Tadeusz Kobylarz, x. Waldemar Pielecki, z. Tomasz Dostatni on 2011.04.27 by x. Victor

Pod hasłem „To my jesteśmy Kościołem” polscy katolicy zaczynają wypowiadać posłuszeństwo biskupom Czytaj dalej