Archive for the x. Stanisław Panewski Category

FiM – Na wojennej ścieżce

Posted in Ignacy Dec, x. Stanisław Panewski, x. Stanisław Wątroba with tags , , , , on 2013.04.20 by x. Victor

Ksiądz na zagrodzie równy wojewodzie – ta parafraza staropolskiej maksymy jest dzisiaj ciągle na czasie. Czytaj dalej