Archive for the x. Stanisław Parzygnat Category

Pasterz dup wołowych

Posted in x. Stanisław Parzygnat with tags , on 2014.02.04 by x. Victor

Ksiądz chciał kastrować wiernych, by nie płodzili debili. Czytaj dalej