Archive for the x. Stanisław Pietrucha Category

FiM – Seks najwyższego ryzyka

Posted in Franciszek Macharski, Sławoj Leszek Głódź, x. Ernest Kleinert, x. Jan Knaź, x. Janusz K. (Jantar), x. Krzysztof Mutka, x. Leon T. (d. włocławska), x. Leszek Rutkowski, x. Paweł Lepczyk, x. Stanisław Pietrucha, x. Waldemar P. (d. Pelpińska), x. Wojciech (Waldemar) Torchała, x. Zdzisław Róż, x. Zenon Lewandowski, x. Zenon Lewandowski on 2013.05.02 by x. Victor

Celibat prowadzi do wielu groźnych chorób. W tym śmiertelnych… Czytaj dalej

FiM – 2 x requiem

Posted in x. Stanisław Gackowski, x. Stanisław Pietrucha with tags , , , on 2013.04.20 by x. Victor

Śmierć to dla funkcjonariuszy Kościoła niezwykle dochodowy interes. Wiadomo, że tam gdzie są pieniądze, łatwo się ześwinić… Czytaj dalej