Archive for the x. Stanisław Sznajder Category

Ksiądz z Przybyszówki: śmieci z cmentarza zabierajcie do domów

Posted in x. Stanisław Sznajder with tags , , on 2013.01.26 by x. Victor

Zwiędłe kwiaty, zniszczone doniczki, pozostałości po zniczach. To wszystko, zamiast do kontenera, trafia do domowych śmietników. Tak jest na parafialnym cmentarzu w dzielnicy Przybyszówka w Rzeszowie. Czytaj dalej

Cmentarz jak wysypisko

Posted in x. Stanisław Sznajder with tags , , on 2013.01.26 by x. Victor

Hałda śmieci na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Mikołaja przy ul. Dębickiej w Rzeszowie jest wielkości samochodu ciężarowego. – Nie podpiszę umowy na wywóz śmieci – mówi proboszcz parafii. Czytaj dalej