Archive for the x. Stefan Dmoch Category

Klecholot

Posted in x. Stefan Dmoch with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Jedni lubią jeść, inni pić albo dawać komunię. Dziś o księdzu, który lubi latać. Czytaj dalej