Archive for the x. Stefan Moszoro-Dąbrowski Category

FiM – Opus Dei w Polsce

Posted in Opus Dei, x. Stefan Moszoro-Dąbrowski on 2014.02.24 by x. Victor

Dla Opus Dei Polska to najważniejszy przyczółek Europy Środkowo-Wschodniej. W 1990 r., kiedy rozpadł się system komunistyczny, emisariusze Dzieła zainstalowali się w naszym kraju z zadaniem budowy struktur organizacyjnych. Czytaj dalej