Archive for the x. Stefan Świdroń Category

FiM – Zemsta

Posted in x. Stefan Świdroń with tags , , on 2013.04.10 by x. Victor

Podobno zemsta jest rozkoszą bogów. Jak się jednak okazuje, także ich ziemskich namiestników. A mścić się można na człowieku nawet po jego śmierci. Czytaj dalej