Archive for the x. Sylwester Rybak Category

FiM – Folwark plebana

Posted in x. Sylwester Rybak with tags , on 2014.03.22 by x. Victor

Ksiądz z Rudy Malenieckiej wpadł na genialny pomysł – parafianie przysyłają mu kasę listownie. Czytaj dalej