Archive for the x. Szymon Wiatrowski Category

SIERADZ – Zmarłych chowa bez nabożeństwa w kościele

Posted in x. Jacek Marciniak, x. Szymon Wiatrowski with tags , , on 2010.02.09 by x. Victor

Chociaż pogrzeb 50-letniego Szymona P., który zapił się na śmierć, odbył się tydzień temu, to do dziś mówi się o nim w całej parafii Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej pod Sieradzem. Ludzie, którzy chcieli mu towarzyszyć w ostatniej drodze, nie mogą zrozumieć, dlaczego kapłan nie pozwolił wnieść trumny do kościoła. Czytaj dalej