Archive for the x. Tadeusz Aleksander Pajurek Category

Cmentarny monopol

Posted in x. Tadeusz Aleksander Pajurek with tags , on 2013.02.27 by x. Victor

Warszawski Sąd Apelacyjny zdecydował, że lubelski kościół rektoralny pw. Wszystkich Świętych, zarządca cmentarzy przy ulicach Lipowej i Unickiej, stosował praktyki monopolistyczne wobec firm pogrzebowych. Sąd oddalił tym samym skargę kościoła na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jeśli wyrok się uprawomocni, zarządca będzie musiał zrezygnować z dotychczasowych praktyk. Czytaj dalej

Kościelny monopol na cmentarzach

Posted in x. Tadeusz Aleksander Pajurek with tags , on 2010.02.27 by x. Victor

Lubelski kościół rektoralny stosuje praktyki monopolistyczne na znajdujących się w jego zarządzie cmentarzach – orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej