Archive for the x. Tadeusz Kocór Category

Proboszcz z Łańcuta: dajesz na kościół, podpisz kopertę

Posted in x. Tadeusz Kocór with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Wierni parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie oburzeni opuszczali kościół po niedzielnej mszy. Proboszcz ogłosił, że datki z kolędy mają być w kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem i numerem domu. Czytaj dalej