Archive for the x. Tadeusz Łukowiak Category

Można odmówić niektórych opłat cmentarnych

Posted in x. Jan Małeta, x. Maciej Szczepaniak, x. Tadeusz Łukowiak with tags , , , , , , , , on 2013.01.27 by x. Victor

Nie wolno brać pieniędzy za stawienie pomników, a gospodarze cmentarzy biorą! Czytaj dalej