Archive for the x. Tadeusz Żdanuk Category

Proboszcz chce budować windę do wieży kościoła

Posted in x. Tadeusz Żdanuk with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Dla zwiedzających Czytaj dalej