Archive for the x. Walenty Kozioł Category

FiM – Świecka hołota

Posted in Alfons Nossol, x. Walenty Kozioł with tags , , on 2013.01.21 by x. Victor

Obrazek z życia Kościoła katolickiego. Nawet w tzw. wzorcowych diecezjach, gdzie biskup ordynariusz uważany jest za „ludzkiego pana”, wierni traktowani są jak banda patałachów. Czytaj dalej

Proboszcz z Szonowa nawrzucał nieboszczce. „Boga nie znała”

Posted in x. Marek Kruszewski, x. Ryszard Kinder, x. Walenty Kozioł with tags , on 2013.01.16 by x. Victor

Na pogrzebie proboszcz z Szonowa powiedział o zmarłej: „Jakie życie, taka śmierć”, „z kim przestajesz, takim się stajesz”, a jej rodzinę porównał do Kiepskich. Żałobnicy zaczęli wychodzić z kościoła. Czytaj dalej