Archive for the x. Władysław Koperski Category

FiM – Kościół skarży Poznań o jezioro Matlańskie – Zamienić wodę na kasę

Posted in x. Kazimierz Królak, x. Władysław Koperski with tags , on 2013.02.02 by x. Victor

„Moim obowiązkiem jako proboszcza jest stać na straży prawa Kościoła. Ja nie chcę pomniejszać sytuacji majątkowej Kościoła przez zaniedbanie czy zaniechanie” – to słowa księdza kanonika Kazimierza Królaka, który wytoczył proces Urzędowi Miejskiemu w Poznaniu o zwrot 24 hektarów gruntów. Czytaj dalej