Archive for the x. Wojciech Jasiński Category

Proces księdza Jasińskiego odroczony

Posted in x. Wojciech Jasiński on 2013.01.08 by x. Victor

Przełożony zakonu marianów stanął przed sądem za nielegalne wyjęcie zwłok 14-letniego chłopca z grobu i pochowanie go bez pozwolenia na terenie cmentarza Fair Mile w Henley-on-Themes w Oxfordshire. Czytaj dalej