Archive for the x. Wojciech Jędrzejczyk Category

FiM – Ksiądz życia i śmierci

Posted in x. Czesław Pawelec, x. Wojciech Jędrzejczyk, x. Zenon Patelski with tags , , , , , on 2013.04.05 by x. Victor

Czy z pogrzebu można zrobić cyrk? Oczywiście, jeśli zmarłego i uroczystość żałobną potraktuje się instrumentalnie, jak to czyni wielu urzędników Pana Boga. Czytaj dalej