Archive for the x. Wojciech Pieprzyca Category

Co wolno organiście?

Posted in Organiści, x. Wojciech Pieprzyca with tags , on 2014.01.27 by x. Victor

Hieronim Sznycer przez długie lata był organistą w rydzyńskim kościele. Ma żal do proboszcza, że ten zabronił mu grania w miejscowej parafii. Duchowny tłumaczy, że podjął taką decyzję w związku z wydarzeniami, które zaszły w prywatnym życiu organisty. Czytaj dalej