Archive for the x. Zbigniew Cholewa Category

Z kurhanu wyskoczył diabeł

Posted in Jan Zając, Józef Guzdek, x. Stanisław Fijałek, x. Zbigniew Cholewa with tags , , on 2014.01.20 by x. Victor

Czy to możliwe, aby słynny w całej Polsce kurhan – dzieło życia księdza Stanisława Fijałka, podzielił jego byłych parafian? Czytaj dalej