Archive for the x. Zdzisław Skrobot Category

Kolejni parafianie przeciwko proboszczom. Co z autorytetem Kościoła?

Posted in Kazimierz Ryczan, Stanisław Szymecki, x. Henryk Wesołowski, x. Sławomir Sarek, x. Zdzisław Skrobot with tags , , , , on 2013.01.27 by x. Victor

Mniów, Oleszno, Suków, ostatnio Cierchy. Coś się w ludziach burzy, gotuje, kipi. W ciągu ostatnich kilku miesięcy parafianie stają przeciwko starym lub nowym proboszczom. Czytaj dalej