Archive for the x. Zdzisław Struzik Category

FiM – Świątynia zachłanności

Posted in Kazimierz Nycz, x. Zdzisław Struzik, Świątynia zachłanności with tags , on 2014.03.23 by x. Victor

Warszawska Świątynia Opatrzności Bożej miała być budowana z dobrowolnych ofiar wiernych. Okazuje się, że głównym sponsorem inwestycji jest państwo. Czytaj dalej