Archive for the x. Zdzisław Tomporowski Category

Nie zapłacili 10 zł. Ksiądz chce usunąć grób

Posted in x. Zdzisław Tomporowski with tags , on 2013.01.03 by x. Victor

Twierdzi, że cmentarz też kosztuje. Czytaj dalej