Archive for the x. Zygmunt Chromiński Category

FiM – Proboszcz non grata

Posted in x. Antoni Łassa, x. Zygmunt Chromiński, x. Zygmunt Głąbała with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Była sobie wieś spokojna i miły ludziom ksiądz dobrodziej, co to i słowo pocieszenia miał dla człowieka, i ślub, a nawet pogrzeb czasem za darmo odprawił. Taka zaś sytuacja jest wstrętna dla kościelnych dostojników, więc ścierpieć jej nie mogli. Czytaj dalej