Archive for the z. Bernard Briks Category

FiM – Wojna podjazdowa

Posted in z. Bernard Briks with tags , on 2013.04.05 by x. Victor

Ojczulkowie oblaci z klasztoru na Świętym Krzyżu wypowiedzieli wojnę dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kto wygra? Głupie pytanie… Czytaj dalej