Archive for the z. Halina Rzońca Category

Kupczenie prawdą

Posted in z. Halina Rzońca, z. Selezjanki with tags , on 2013.01.13 by x. Victor

Siostra Halina uczy religii klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Rodzicom dzieci, które uczy, nie podobają się jej metody wychowawcze. Składają skargi u dyrektorki szkoły, księdza proboszcza, niektórzy udają się do kuratorium lub kurii – pisze „Głos Wielkopolski”. Czytaj dalej