Archive for the z. Henryk Kowalski Category

FiM – Pójda do nieba?

Posted in z. Henryk Kowalski with tags , on 2013.04.22 by x. Victor

Ksiądz Henryk S., rektor klasztoru redemptorystów w Toruniu i bezpośredni – choć tylko teoretyczny – przełożony radiomaryjnego Rydzyka, będzie odpowiadał przed sądem za naruszenie prawa budowlanego. Jego chciwość doprowadziła do śmierci robotnika. Czytaj dalej