Archive for the z. Jan Biernat (o. Emil) Category

FiM – Wbrew regułom

Posted in Franciszek Macharski, x. Andrzej Sapieha, z. Jan Biernat (o. Emil) with tags , , on 2013.04.26 by x. Victor

Kościół od ponad 20 lat z powodzeniem grabi majątek królewskiego Krakowa. Metodycznie i po cichu. Podobnie zakonnicy wykańczają ludzi przejętych od miasta wraz z budynkami. Czytaj dalej

FiM – Wyrobnicy

Posted in Damian Zimoń, x. Engelbert Ramola, x. Piotr (Tychy), z. Jan Biernat (o. Emil) with tags , , , , on 2013.04.26 by x. Victor

Księża z ambony namiętnie piętnują nieuczciwych i skąpych pracodawców. Ale jeśli zdecydujesz się pracować dla jednego z nich – zastanów się. I to kilka razy. Czytaj dalej