Archive for the x. Bolesław Jewulski Category

Spowiedź w prokuraturze

Posted in x. Andrzej Żołyniak, x. Bolesław Jewulski with tags , on 2013.02.07 by x. Victor

Ksiądz Bolesław J., proboszcz z Połczyna Zdroju, jest podejrzany o wyłudzenie około 700 tysięcy złotych dotacji do skupowanego przez siebie zboża. W piątek przyznał się do tego w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie. Duchowny pozostaje na wolności po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Czytaj dalej

Spowiedź księdza w prokuraturze

Posted in Kazimierz Nycz, x. Bolesław Jewulski, x. Henryk K., x. Mariusz D., x. Waldemar D., x. Włodzimierz M. with tags , on 2013.02.07 by x. Victor

Kim jest ksiądz Bolesław J.? Duchownym skazanym w stanie wojennym za to, że potępiał rządy generała Jaruzelskiego? Dobroczyńcą sprowadzającym repatriantów z Kazachstanu? Czy też oszustem, który – jak twierdzi koszalińska prokuratura – okradł skarb państwa na 700 tysięcy złotych… Czytaj dalej

Pokuta księdza Bolesława

Posted in x. Bolesław Jewulski, x. Henryk K., x. Mariusz D., x. Waldemar D., x. Włodzimierz M. with tags , on 2013.02.07 by x. Victor

Podejrzany o udział w „aferze zbożowej” ksiądz Bolesław J. z parafii św. Józefa w Połczynie Zdroju zrezygnował z funkcji proboszcza. Czytaj dalej

Pożegnanie z Ojczyzną

Posted in x. Bolesław Jewulski with tags , on 2010.03.10 by x. Victor

Repatrianci z Kazachstanu, starsi ludzie, dopiero w Polsce dowiedzieli się, że są też księża biznesmeni. Czytaj dalej

Wyrok ze łzami

Posted in x. Bolesław Jewulski with tags , on 2010.03.10 by x. Victor

Ksiądz Bolesław Jewulski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Połczyna, znany społecznik, ale też bohater afery zbożowej, nie musi oddawać pieniędzy repatriantom. Czytaj dalej

FiM – Katolickie ziarno

Posted in x. Bolesław Jewulski with tags , on 2010.03.10 by x. Victor

Zboże rzucone na podatną glebę da wspaniały plon – naucza Pismo. No tak, ale to interes niepewny – uznał pewien ksiądz. Czytaj dalej