Archive for the z. Bonifratrów Category

FiM – Homofratrzy

Posted in z. Bonifratrów with tags , , , on 2012.12.31 by x. Victor

Czystka u bonifratrów. Wylatują gaduły, które nie potrafią utrzymać języka za zębami. I w ogóle niczego tam nie potrafią utrzymać.

Czytaj dalej