Archive for the x. Andrzej Famułka Category

FiM – Złota rypka

Posted in x. Andrzej Famułka with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Ksiądz Andrzej Famułka z parafii Dąbrowa Szlachecka w diecezji krakowskiej lubił sobie porypać, więc miał złotą rypkę. Nie była może specjalnie powabna, ale spełniała jego najważniejsze, męskie pragnienia. Jak to rypka. Czytaj dalej