Archive for the x. Eugeniusz Witak Category

FiM – Co ksiądz ma w worku

Posted in x. Eugeniusz Witak with tags , on 2013.04.07 by x. Victor

Za pomyłkę plebana przy liczeniu utargu płaci kasjerka bankowa. Czasem – zwolnieniem z pracy. Czytaj dalej