Archive for the x. Jan Osuch Category

Ksiądz zapomogowo – pożyczkowy – Finał

Posted in x. Jan Osuch with tags , , on 2013.01.07 by x. Victor

Sąd nie dał wiary twierdzeniom czarnego. Czytaj dalej

Ksiądz zapomogowo-pożyczkowy

Posted in x. Jan Osuch with tags , , on 2013.01.07 by x. Victor

Czy można bezpodstawnie oskarżyć kogoś przed sądem i być pewnym wygranej? Można, jeśli rzecz dzieje się w Polsce, oskarżającym jest ksiądz, a sąd orzeka w Częstochowie. Czytaj dalej