Archive for the x. Józef Stachoń Category

FiM – O kant baby

Posted in x. Józef Stachoń with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Modły zostały wysłuchane, Bóg – w widzialnej postaci biskupa – ulitował się nad biednymi parafianami z Użranek i uwolnił ich wreszcie od proboszcza Józefa Stachonia. Co z tego jednak, gdy pleban pozostawił po sobie… babę. Czytaj dalej