Archive for the x. Norbert Rudzki Category

FiM – Bezc(z)elny klerobiznes

Posted in x. Norbert Rudzki, x. Stanisław S., x. Zbigniew K., z. Gerard Kocik (o. Eustachy), z. Wiesław Strójwąs (o. Grzegorz) with tags , , , , , , , on 2013.02.03 by x. Victor

Tysiące limuzyn sprowadzili księża z zagranicy, nie opłacając cła i podatku, jak to musi do dziś czynić przeciętny szary obywatel. Sutannowym pozwalała na to ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z maja 1989 roku. Czytaj dalej