Archive for the x. Paweł Kubiak Category

Do czego księdzu dziewczynka

Posted in x. Paweł Kubiak with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Gdy duszpasterz bierze się za dobroczynność, to znak, że potrzebuje nowego samochodu. Czytaj dalej