Archive for the x. Tadeusz Nowok Category

FiM – Bój się Boga, Zieliński!

Posted in x. Tadeusz Nowok with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Do dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Kornela Zielińskiego, od jakiegoś czasu można się zwracać per „oskarżony”. Załatwił mu to pełnomocnik Kościoła ds. majątkowych. A dlatego, że Zieliński powiedział: „Dosyć presji w sprawie rozdawnictwa ziemi dla Kościoła!”. Czytaj dalej

FiM – Ofiara intrygi

Posted in x. Tadeusz Nowok with tags , , on 2013.04.06 by x. Victor

Jestem niewinny, padłem ofiarą intrygi ludzi Kiszczaka siedzących w MSW – twierdzi słynny proboszcz z Komorowic, Tadeusz Nowok, bohater wielu publikacji prasowych, drukowanych m.in. na naszych łamach. Czytaj dalej

FiM – Bicz Boży

Posted in x. Tadeusz Nowok with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Żyjemy w czasach szczęśliwych. Dzisiaj za sprzeciw wobec kat. Kościoła można co najwyżej trafić do więzienia. Nie to co kiedyś – na wiązkę chrustu… Czytaj dalej

FiM – Ziemie obiecane

Posted in x. Tadeusz Nowok with tags , , on 2013.04.06 by x. Victor

Ks. Tadeusz Nowok z Bielska-Białej to zasłużony kapłan i dobry obywatel Watykanu – za bezcen wyłudził cztery działki rolne, o których potencjalni kupcy z grubymi portfelami mogli tylko pomarzyć. Czytaj dalej

Seks i pieniądze

Posted in Tadeusz Rakoczy, x. Tadeusz Nowok with tags , on 2013.02.02 by x. Victor

Ksiądz Tadeusz Nowok jest proboszczem jednej z parafii w Diecezji Bielsko-Żywieckiej zarządzanej przez biskupa Tadeusza Rakoczego. Ks. Nowok sam zresztą liczy na sakrę biskupią, a utwierdzają go w tym oczekiwaniu najbardziej prominentni hierarchowie Kościoła w Polsce. Ks. Nowok jest prawdziwa gwiazdą. Uchodzi za eksperta we wszelkiego rodzaju sprawach gospodarczych. Czytaj dalej