Archive for the x. Władysław Nadybał Category

FiM – Bóg zapłać

Posted in x. Władysław Nadybał with tags , on 2013.05.04 by x. Victor

Funkcjonariusze Pana Boga każą sobie za wszystko słono płacić. Gdy jednak oni sami mają regulować rachunki, najczęściej mówią: „Bóg zapłać”. Problem w tym, że Bóg do płacenia jakoś nierychliwy. Czytaj dalej