Archive for the x. Janusz Dróżkowski Category

Wyrzysk: Wierni skarżą się na swego księdza do biskupa

Posted in Jan Tyrawa, x. Janusz Dróżkowski, x. Władysław Nawara with tags , on 2013.04.22 by x. Victor

Były ministrant z Wyrzyska napisał list otwarty do biskupa Jana Tyrawy i nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore. Pismo dotyczy proboszcza parafii pw. Świętego Marcina w Wyrzysku, księdza Janusza Dróżkowskiego. Autorem listu jest Marcin Kubiś, młody mężczyzna, który jeszcze do niedawna służył przy ołtarzu jako lektor. – Robię to dla całej społeczności, dla kościoła – mówi. Czytaj dalej

Bunt parafian w Wyrzysku

Posted in x. Janusz Dróżkowski with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Parafianie z Wyrzyska napisali skargę na swojego proboszcza. Zarzucają duchownemu skąpstwo, niewłaściwy sposób odprawiania mszy oraz, że w pogardliwy i brutalny sposób traktował ministrantów. Sam proboszcz twierdzi, że padł ofiarą zemsty. Tymczasem po Wyrzysku krąży krytykujący księdza list otwarty, pod którym mieszkańcy mogą się podpisywać do końca miesiąca. Jego kopia powędrowała już do biskupa gnieźnieńskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce. Czytaj dalej