Archive for the x. Jarosław Mierzejewski Category

Cennik usług proboszcza

Posted in x. Dariusz Zalewski, x. Jarosław Mierzejewski with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Bunt w parafii w Pisanicy koło Ełku. Część wiernych chce się pozbyć miejscowego proboszcza – księdza Jarosława. Opowiadają oni, że duchowny wprowadził cennik za każdą z duszpasterskich posług. Podobno płacić trzeba za wezwanie księdza do chorego, za przystąpienie do Komunii Świętej, a nawet za tzw. ogłoszenia duszpasterskie. Czytaj dalej