Archive for the x. NN (Kalinówka) Category

FiM – Parafialny haracz

Posted in x. NN (Kalinówka) with tags , on 2013.04.05 by x. Victor

Ksiądz z Kalinówki (Lubelskie) obłożył haraczem wiernych powyżej 16 roku życia. Ustalił, że od każdego członka rodziny należy się ofiara w wysokości 10 zł miesięcznie. Czytaj dalej