Archive for the x. Stanisław Franczak Category

FiM – Klęska proboszcza Złotówy

Posted in x. Stanisław Franczak with tags , on 2013.11.11 by x. Victor

W mieszkańców Ołdrzychowic chyba diabeł wstąpił. Sprzeciwili się woli plebana… i wygrali! Czytaj dalej