Archive for the x. Chester Przybyło Category

FiM – Szósty męczennik

Posted in USA, x. Chester Przybyło on 2012.12.10 by x. Victor

Ks. Czesław Przybyło robił co mógł, by owieczki z jego parafii Five Holy Martyrs (pięciu świętych męczenników) w Chicago zwartym oddziałem weszły do królestwa niebieskiego. Aż tu nagle – buch! Grom z jasnego nieba! Czytaj dalej

FiM – GWIAZDA CNN

Posted in USA, x. Chester Przybyło on 2012.10.20 by x. Victor

Najbardziej znanym księdzem z Polski w Ameryce jest Chester Przybyło. Bohater reportażu telewizji CNN. Czytaj dalej