Archive for the x. Czesław Szymański Category

FiM – Pedofilia polonijna

Posted in USA, x. Czesław Szymański on 2014.04.12 by x. Victor

Ksiądz Czesław Szymański w wieku 45 lat skończył w potoku Frisbee Creek, kiedy stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi w stanie Nowy Jork. Zdarzyło się to w 1987 roku. Wyświęcony w kraju paulin poniósł śmierć, lecz jego grzechy zmartwychwstały po 23 latach. Czytaj dalej